Dathlu ein Gweithwyr Proffesiynol Macmillan

Ddydd Mercher 27 Ionawr, cynhalion ni ddigwyddiad dathlu i rai gweithwyr proffesiynol Macmillan gwych yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i gydnabod rhai gweithwyr proffesiynol Macmillan sydd wedi rhoi’r gwasanaeth hwyaf, ac i ddweud “diolch yn fawr” wrthyn nhw, yn ogystal â bod yn siawns i gael sgwrs â ffrindiau.

Cyflwynwyd gwobr cydnabod gwasanaeth hir i 14 o Weithwyr Proffesiynol Macmillan yn y digwyddiad.

WNS_280115_Macmillan_100

© WALES NEWS SERVICE

(O’r chwith i’r dde: Helen Tyler, Llinos Pink, Karen Kirwan, Mel Lewis, Carolyn Faulkner, Rhian Jones, Carol Davies, Andrea Byrne, Jane Hart, Sarah Morgan, Mark Rogers, Alison Doherty, Sian Lewis, Sian Hughes ac Andrea Rich)

Dyma weithwyr proffesiynol Macmillan a dderbyniodd y wobr:

Helen Tyler – Rheolwr Gwasanaethau Therapi Macmillan – Canolfan Ganser Felindre

Carol Davies – Nyrs Glinigol Arbenigol Gofal y Fron Macmillan – Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Alison Doherty – Therapydd Galwedigaethol Macmillan – Ysbyty Tywysoges Cymru

Carolyn Faulkner – Nyrs Glinigol Arbenigol y Pen a’r Gwddf Macmillan  – Ysbyty Treforys

Sian Hughes – Nyrs Glinigol Arbenigol Gofal Lliniarol Macmillan – Ysbyty Athrofaol Cymru

Jane Hart – Nyrs Ganser Arweiniol Macmillan – Ysbyty Brenhinol Gwent

Rhian Jones – Nyrs Ganser Arweiniol Macmillan – Ysbyty Singleton

Karen Kirwan – Nyrs Gymunedol Macmillan – Ysbyty Pontypridd

Mel Lewis – Nyrs Glinigol Arbenigol Gofal Lliniarol Macmillan – Ysbyty Athrofaol Cymru

Sian Lewis – Dietegydd Arweiniol Clinigol Macmillan (a bogiwr Macmillan Cymru!)– Canolfan Ganser Felindre

Sarah Morgan – Nyrs Glinigol Arbenigol Canser yr Ysgyfaint Macmillan – Ysbyty Glangwili

Llinos Pink – Nyrs Glinigol Arbenigol Gofal Lliniarol Macmillan – Ysbyty Athrofaol Cymru

Andrea Rich – Nyrs Glinigol Arbenigol Gofal Lliniarol Macmillan – Ysbyty Llandochau

Mark Rogers – Ymgynghorydd Macmillan mewn Geneteg Canser – Ysbyty Athrofaol Cymru

Hefyd derbyniodd Helen Tyler Wobr fawreddog Henry Garnett. Rhoddir hon i weithwyr iechyd Macmillan sydd wedi gweithio’r tu hwnt i’w rôl gofal er mwyn hyrwyddo a chynorthwyo Macmillan.

WNS_280115_Macmillan_79_helen_tyler

Derbyniodd Helen Tyler Wobr Henry Garnett oddi wrth Andrea Byrne © WALES NEWS SERVICE

Anerchodd Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd, y gynulleidfa ar ddechrau’r noson gan ganmol gwaith caled gweithwyr iechyd proffesiynol Macmillan yng Nghymru. Hefyd manteisiodd ar y cyfle i sgwrsio â rhai o’n gweithwyr proffesiynol.

Yn ogystal â chyflwyno’r gwobrau i Weithwyr Proffesiynol Macmillan, gwnaeth Andrea Byrne, cyflwynydd newyddion ITV Cymru araith deimladwy a phersonol iawn am y rhan y mae Macmillan wedi chwarae yn ei bywyd.

WNS_280115_Macmillan_66.JPG

IMG_0227

Cafodd y wobr cydnabod gwasanaeth hir ei chreu gan Grochendy Ewinni

Cewch weld rhagor o luniau o’r digwyddiad ar ein tudalen Facebook

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s