Dewch ar un o’n bysus mawr gwyrdd

Ydych chi wedi gweld ein bysys gwyrdd ni yn eich tref chi? Mae Michelle Smith o Wasanaeth Cymorth Gwybodaeth Symudol Macmillan yn esbonio pa gefnogaeth y gall ymwelwyr â’r bws ei disgwyl pan fyddan nhw’n dod ar y bws.

Dydych chi ddim wedi clywed am Wasanaeth Cymorth Gwybodaeth Symudol Macmillan? Roedd llawer o bobl heb wneud hynny ond y llynedd yn unig cyrhaeddon ni dros 70,000 o bobl ledled y DU.

Photo 2015-03-18 02.49.11 PM

Mae pedwar bws gwyrdd llachar yn teithio’r DU ac mae dau o’r rhain yn gwasanaethu Cymru, sef Bertie a Betty (oes, mae ganddyn nhw enwau!)

Mae tîm o arbenigwyr o amrywiaeth o gefndiroedd yn gofalu am bob bws, ynghyd â rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser. Mae fy nghefndir i mewn Gofal Lliniarol fel Nyrs Arbenigol Glinigol.

Atyniad y gwasanaeth gwybodaeth symudol yw ein bod ni’n rhoi gwasanaeth dienw, am ddim, cyfrinachol a does dim angen apwyntiad. Rydyn ni’n gwahodd unrhyw gwestiynau y gall fod gan rywun am ganser, os yw’n ymwneud â nhw eu hunain neu rywun sy’n annwyl iddyn nhw.

image1

Rydyn ni’n gweithio’n agos iawn gyda’n cydweithwyr yng Nghymru er mwyn sicrhau ein bod ni’n rhoi gwasanaeth sy’n cyrraedd cymaint o bobl ag y gallwn ni. Yn ogystal â mynd â’r bysiau i ganol trefi, rydyn ni’n mynd i nifer o sioeau gan gynnwys Sioe Sir Benfro a Sioe Môn.

Y Sioe Amaethyddol Frenhinol yw ein hoff ddigwyddiad blynyddol yng Nghymru bob amser. Rydyn ni’n cael y cymorth mwyaf gwych, ac allai’r diddordeb yn y gwasanaethau y mae Cymorth Canser Macmillan yn ei gynnig ledled Cymru ddim bod yn fwy cadarnhaol.

alun-tandy-rws2015

Rydyn ni’n cael amrywiaeth o gwestiynau sy’n ymwneud â’r agweddau corfforol, emosiynol, ariannol, ymarferol a chymdeithasol ar ganser. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr nad oes neb yn wynebu canser ar ei ben ei hun. Ein nod yw sicrhau bod pob ymwelydd â’r gwasanaeth symudol yn gadael yr uned â gwybodaeth a fydd yn eu galluogi i deimlo naill ai bod eu cwestiwn wedi’i ateb yn effeithiol neu fod ganddyn nhw’r manylion sydd eu hangen i gael gafael ar ragor o gymorth.

Mae’r tîm symudol mewn lleoliad gwahanol bob dydd ac mae manylion ein hymweliadau i’w cael ar brif wefan Cymorth Canser Macmillan http://www.macmillan.org.uk/Aboutus/ContactUs/MobileInformationCentrelocations.aspx

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s