Beth nesaf i ofal canser yng Nghymru?

WMC cancer event 1024

Ddydd Mawrth 21 Mehefin, cynhalion ni ein digwyddiad Beth nesaf i ofal canser yng Nghymru? yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Roedd yn gyfle gwych i gwrdd â’n Haelodau Cynulliad sydd newydd eu hethol a’r rhai a gafodd eu hailethol.

Mae Macmillan yng Nghymru am fod wrth galon y gwaith o sicrhau bod y cynllun cyflawni nesaf ar gyfer canser, a gaiff ei ddiweddaru yn yr hydref, yn ateb anghenion pobl â chanser.

Drwy rannu hanesion a phrofiadau pobl yng Nghymru a effeithir gan ganser, a thrwy roi cyfle i’n gweithwyr proffesiynol siarad yn uniongyrchol â gwleidyddion, ein nod oedd sicrhau bod lleisiau cleifion canser, a lleisiau ein gweithwyr proffesiynol, yn cael eu clywed.

Roedd yn noson o brofiadau cyntaf hefyd!

Vaughan Gething

Vaughan Gething yn annerch y digwyddiad

Dyma’r tro cyntaf i Vaughan Gething, yn ei swydd newydd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon annerch digwyddiad Macmillan. Dywedodd ei fod yn “gwbl ymwybodol” o’r her, yn wyneb niferoedd cynyddol o bobl yn cael profiad o ganser ar adeg o bwysau cynyddol ar adnoddau’r GIG.

jigsaw

Y jig-so gofal canser

Dywedodd ei fod “wedi ymrwymo i ddull gweithredu cydweithredol yng Nghymru” ac yn gweithio gydag elusennau “i fynd i’r afael â’r galw am wasanaethau canser gan sicrhau’r deilliant a’r profiad gorau posibl i bobl.”

 

Hefyd, lansion ni ein jig-so gofal canser. Yn 5 troedfedd ac 11 modfedd o daldra, mae pob darn o’r jig-so’n cynrychioli rhan o ofal canser y dylai pob claf canser yng Nghymru ei chael.

Bydd y jig-so, sy’n gyfan gwbl ddwyieithog, gyda’r Gymraeg ar y naill ochr a’r Saesneg ar y llall, yn ymweld â rhai lleoliadau allweddol eleni, gan gynnwys y Sioe Amaethyddol Frenhinol ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn y Fenni.

Ymhlith y siaradwyr eraill oedd yr Athro Jane Maher, Prif Swyddog Meddygol Macmillan a Jane Hanson, Cyfarwyddwr Rhwydwaith Gofal Canser Cymru.

CMO Jane Maher

Jane Maher

Dangoswyd dwy ffilm rymus iawn yn amlygu gwaith ein gweithwyr proffesiynol Macmillan hyfryd, yn dangos gofal gyda’r person yn y canol ar waith. Cynhalion ni’r premiere byd-eang cyntaf o’n ffilm newydd, sy’n cynnwys Jane Cox – nyrs arbenigol Macmillan sy’n arbenigo mewn cyflyrau’r pen a’r gwddf sy’n gweithio yn Ysbyty Brenhinol Gwent Casnewydd a Paul sydd wedi cael cefnogaeth ganddi. Gallwch ei gwylio yma.

Director of Wales Cancer Network Jane Hanson

Jane Hanson

Dangoson ni hefyd ffilm o’n tîm telefeddygaeth sy’n gweithio yn Ne Orllewin Cymru. Gallwch ei gweld yma.

Jane Cox film screened 2

Yn olaf, a welsoch chi rywfaint o’r digwyddiad ar Periscope? Dyma oedd y tro cyntaf i ni ei ddefnyddio yng Nghymru a bydden ni wrth ein bodd yn clywed eich adborth.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s