Llongyfarchiadau mawr i staff a myfyrwyr Coleg Cambria

eleri-brady-croppedMae Eleri Brady yn Rheolwr Codi Arian prysur i Gymorth Canser Macmillan yng Ngogledd Cymru a Gogledd Powys! Llynedd, dewisodd Coleg Cambria Cymorth Canser Macmillan fel ei elusen ddewisedig. Treuliodd Eleri’r flwyddyn yn gweithio’n agos gyda staff a myfyrwyr yn y coleg yn datblygu gweithgareddau codi arian. Yn ei blog mae Eleri yn ysgrifennu am rai o uchafbwyntiau’r flwyddyn llawn hwyl!

I ddechrau llongyfarchiadau mawr i staff a myfyrwyr Coleg Cambria – maen nhw wedi codi cyfanswm anhygoel o £88,632!

Blwyddyn yn ôl, dewisodd Coleg Cambria gefnogi Cymorth Canser Macmillan yn ystod ei flwyddyn academaidd 2015/2016.

image3

Coleg Cambria yw’r trydydd coleg mwyaf yng Nghymru ac mae’n gwasanaethu tri awdurdod lleol: Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, ac mae gan y coleg bum safle yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Digwyddiad cyntaf y coleg oedd Bore Coffi Mwya’r Byd, dwi erioed wedi gweld cymaint o gacennau ar werth ym mhrif gyntedd Glannau Dyfrdwy. Siaradais â nifer o staff a myfyrwyr oedd mor frwdfrydig am y digwyddiad ac wedi mwynhau bod yn rhan ohono. Gwerthwyd y gacen olaf am 3pm dwi’n meddwl!

Commando-challenge-after-1

Cymerodd y coleg rhan mewn sawl digwyddiad gan gynnwys pacio bagiau mewn archfarchnadoedd, teithiau cerdded noddedig ac arwerthiannau.

2902EM-MacMillan-11-icons

Uchafbwynt y flwyddyn oedd y 29ain Chwefror pan gymerodd staff a myfyrwyr y coleg ran yn y Diwrnod Ewch yn Wyrdd lle cynhaliwyd nifer o weithgareddau ar draws y pum safle, ac yn Wrecsam cymerodd fyfyrwyr ran mewn fflach-dorf a chynnal casgliadau ar strydoedd y dref.

Ceisiodd y coleg dorri record y byd am y nifer o bobl mewn siâp cwpan coffi!

Aerial-photo-Human-Coffee-Cup-1-767x432

Cwblhaodd Alex Thomas, Pennaeth y chweched dosbarth, Farathon Llundain gan godi miloedd o bunnoedd. Dwi’n meddwl bod staff a myfyrwyr wedi mwynhau taflu sanau llawn dŵr ato ychydig o ddyddiau cyn y Marathon.

marathon-cropped

Hoffwn ddiolch i holl staff a myfyrwyr Coleg Cambria am yrhangerdd a’r egni a roddwyd mewn i bob gweithgaredd, mae wedi bod yn bleser bod yn rhan ohono.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s