Ymwybyddiaeth o Sepsis Niwtropenig – Pam yr ydym wedi creu Cerdyn Rhybudd Cemotherapi Cymru Gyfan

Abby Stevens yw Swyddog Cymorth Prosiect Cemotherapi ac Oncoleg Aciwt Macmillan ac mae’n aelod o’r tîm sy’n gyfrifol am y Cerdyn Rhybudd Cemotherapi.  Yma, mae Abby yn sôn am yr angen am y cerdyn hwn a’r gwahaniaeth maent yn gobeithio bydd y cerdyn hwn yn gwneud i fywydau cleifion canser sy’n cael cemotherapi.

abbyandrosie

Abby Stevens a Rosie Roberts

Mae dau brif reswm pam fod y Rheolwr Prosiect, Rosie Roberts (Nyrs Arbenigol Cemotherapi yng Nghanolfan Ganser Felindre) a minnau wedi datblygu Cerdyn Rhybudd Cemotherapi Cymru Gyfan.

1) Yn gyntaf, i sicrhau bod cleifion canser ar draws Cymru, sy’n cael cemotherapi, yn derbyn cyngor clir a chyson.
2)  I godi ymwybyddiaeth bod cleifion sy’n cael cemotherapi yn wynebu risg uchel o ddatblygu sgȋl-effeithiau difrifol, gan gynnwys Sepsis Niwtropenig, a sut i reoli hyn.

 

Sepsis Niwtropenig – Sgȋl-effaith cyffredin cemotherapi

Mae Sepsis Niwtropenig yn adwaith i haint sy’n bygwth bywyd ac mae’n sgȋl-effaith cyffredin cemotherapi – fodd bynnag, gellir ei drin os caiff ei ddal yn ddigon cynnar.

Felly, mae’n hanfodol bod cleifion a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol yn ymwybodol o’r symptomau a phwysigrwydd gweithredu’n gyflym.  final-all-wales-alert-card-13-05-16-2

 

Dylunio’r cerdyn

Wedi edrych ar sut oedd gwybodaeth ysgrifenedig yn cael ei roddi i gleifion ar draws Cymru, fe ddarganfuwyd, er bod pob claf yn derbyn gwybodaeth ysgrifenedig ar sgȋl-effeithiau cemotherapi, byddai rhai cleifion yn derbyn gwybodaeth mewn llyfryn mawr yn unig – a fyddai’n aml yn eistedd ar silff heb ei gyffwrdd, ac fe fyddai cleifion eraill yn derbyn darn o bapur sy’n hawdd ei golli.  Roedd rhai cleifion eisoes wedi derbyn cerdyn i’w gario gyda nhw.  Yr atborth a gawsom gan gleifion oedd bod y cardiau cludadwy yma’n ddefnyddiol iawn.

Roeddem ni eisiau sicrhau bod gan bob claf fynediad at wybodaeth glir a chryno, a ellir ei gadw wrth law.

Roedd yn bwysig hefyd i ni gael rhywbeth a fyddai’n galluogi cleifion i ddweud yn hawdd wrth Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol eu bod yn cael cemotherapi, a rhoi canllawiau rheoli i’r Gweithwyr Proffesiynol yma.

Ymagwedd Cymru Gyfan

Fe wnaethom baratoi’r Cerdyn Rhybudd Cymru Gyfan mewn ymgynghoriad â phob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre, er mwyn sicrhau bod y cerdyn yn cynrychioli anghenion eu cleifion a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol.

Rydym wedi derbyn cytundeb o bob cwr o Gymru y bydd pob claf sy’n cael cemotherapi yng Nghymru yn derbyn y Cerdyn Rhybudd hwn.

Rhwystro gormod o wybodaeth

Mae cleifion yn derbyn llawer o wybodaeth cyn cychwyn ar eu triniaeth ac, yn aml, mae’n anodd cadw cyfrif o bopeth.  Nid yw’r Cerdyn Rhybudd yn cymryd lle’r esboniad llafar llawn mae cleifion yn ei gael, ond mae’n atgof cludadwy defnyddiol.  Mae’r Cerdyn Rhybudd maint cerdyn credyd, yn beth y dylent gadw gyda nhw bob amser ac mae’n atgof o’r symptomau allweddol y dylent fod yn cadw llygad amdanynt, ac arno hefyd mae rhif cyswllt 24 awr iddynt i gaffael cyngor a gwybodaeth arbenigol, os ydyn nhw’n teimlo’n sâl.

Yn ogystal, mae’r cerdyn yn rhoi gwybodaeth allweddol i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol ar reoli’r cleifion yma a phwysigrwydd gweithredu’n gyflym.  Gall Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol ddefnyddio’r rhifau cyswllt ar y cerdyn – ac mae Gwasanaethau Oncoleg Aciwt (AOS) lleol ar gael hefyd rhwng 9-5 dydd Llun – dydd Gwener, i roi cymorth a chyfarwyddyd.

Mae’r cerdyn yn ddwyieithog, er mwyn sicrhau un cerdyn safonol i Gymru, ac yr ydym yn gobeithio bydd yn dod yn hawdd ei adnabod i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, ym mhob lleoliad.  Os fydd claf sy’n cael cemotherapi yn Abertawe ar wyliau yn Wrecsam, trwy gyflwyno’r cerdyn hwn pan fydd yn mynychu’r ysbyty, fe fydd yn cael ei adnabod yn hawdd fel claf cemotherapi ac fe fydd yn cael ei roi ar y llwybr rheoli cywir yn syth.

0001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s