Pam dwi’n cymryd rhan yn Go Sober for October, gan Mike Houghton, Rheolydd Codi Arian Macmillan

Dyddiau yn unig sydd i fynd tan ddechrau Go Sober for October, sy’n herio yfwyr cymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis i helpu i godi arian at gyfer Cymorth Canser Macmillan.

Ymhlith y 32,600 o bobl sydd eisoes wedi ymrwymo i gymryd rhan mae Mike Houghton o Macmillan Cymru.

Mae Mike wedi gweithio fel rheolydd codi arian dros Abertawe a Chastell-nedd a Phort Talbot ers mis Mehefin 2015.

Yn rhinwedd ei swydd, mae Mike yn cefnogi unigolion, gwrpiau a busnesau wrth iddynt godi arian, ond bellach, mae e’n awyddus i arwain drwy esiampl, ac ymwneud â chodi arian ac ymwybyddiaeth drosto’i hun.

Ei fwriad yw codi £150 drwy roi’r gorau i alcohol am fis, ac mae e eisoes bron i hanner ffordd at gyflawni ei darged ar ei dudalen codi arian ar-lein cyn i’r her ddechrau, hyd yn oed.

Yn wir, mae cyfanswm o £348,255 wedi cael ei godi gan gyfranogwyr Go Sober hyd yn hyn, ac mae disgwyl i’r swm godi wrth i’r mis fynd yn ei flaen.

Dywedodd Mike – a fydd yn recordio fideos yn rheolaidd i Macmillan Cymru i olrhain ei hanes – “Dwi’n hanu o ogledd Lloegr, lle mae diwylliant cryf o yfed, fel sy ’na yng Nghymru. Dwi wedi bod yn un sy’n mwynhau diod erioed.

“Dwi’n credu mai wythnos yw’r hiraf dwi wedi mynd heb yfed cyn nawr, felly bydd yn dipyn o her bersonol i mi, yn ogystal â chynnig cyfle i fi gynyddu ymwybyddiaeth a chodi arian dros bobl sy’n byw gyda chanser.”

mike-houghton-2

Mae Mike Houghton, sy’n gweithio i Macmillan Cymru fel Rheolydd Codi Arian dros Abertawe a Chastell-nedd a Phort Talbot, yn cymryd rhan Go Sober for October, ac yn postio blog fideo am ei brofiadau

 

 

Bum mis yn ôl, ganed merch fach o’r enw Gwennan i Mike a’i wraig, Meinir.

Mae e’n gobeithio elwa ar fanteision iechyd peidio ag yfed alcohol am fis, ac mae’n benderfynol na fydd yn meithrin arfer wael arall yn ei le, fel bwyta siocled neu gacennau, er enghraifft.

Ar ben y ffaith fod ei ben-blwydd yn 31 ar 31 Hydref, dywed Mike mai her arall fydd treulio deuddydd olaf ei wyliau yn Ffrainc dros ddiwrnodau cyntaf yr her. “Bydda i ar fy ngwyliau yng ngwlad y gwin coch, a mwyaf sydyn, fydda i ddim yn gallu ei yfed,” meddai.

Os yw Mike yn wirioneddol eisiau diod ar unrhyw adeg yn ystod yr her, gall e brynu Tocyn Aur. Mae gwneud rhodd ychwanegol o £15 yn caniatáu i bobl gael noson i ffwrdd yn ogystal â gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser.

Bydd yr arian a godir gan Go Sober for October yn helpu Macmillan i barhau i ddarparu gwasanaethau yng Nghymru, gan gynnwys ariannu nyrsys, ffisiotherapyddion, cynghorwyr budd-daliadau lles a’n canolfannau gwybodaeth yn rhai o ysbytai Cymru, yn ogystal ag ymgyrchu dros well gofal canser i gleifion.

Bydd un mewn tri ohonom yn cael canser, ac mae dros 130,000 o bobl yng Nghymru’n byw gyda a thu hwnt i ganser ar hyn o bryd.

Bydd Mike yn recordio fideos yn rheolaidd drwy gydol ei her Go Sober. Gallwch eu gwylio ar dudalen YouTube Macmillan Cymru, ar ein blog neu ar ein tudalennau Facebook neu Twitter

Am wybodaeth bellach am Go Sober, neu i gofrestru, ewch i’r wefan

Gallwch noddi Mike yma.

Am wybodaeth neu gefnogaeth gan Macmillan, ffoniwch ni am ddim ar 0808 808 00 00 (Llun i Gwener, 9am-8pm) neu fynd i wefan www.macmillan.org.uk.

 

 

Advertisements

One thought on “Pam dwi’n cymryd rhan yn Go Sober for October, gan Mike Houghton, Rheolydd Codi Arian Macmillan

  1. Pingback: Diwrnodau cyntaf fy her Go Sober for October, gan Mike Houghton, Rheolydd Codi Arian Macmillan Cymru  | macmillancymruwales

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s