Diwrnodau cyntaf fy her Go Sober for October, gan Mike Houghton, Rheolydd Codi Arian Macmillan Cymru 

Mae ymgyrch Go Sober for October yn herio pobl sy’n yfed yn gymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis i godi arian ar gyfer Gofal Canser Macmillan.

Hyd yma, ledled y DU, mae 67,484 o bobl eisoes wedi codi £1,640,940 ar gyfer Macmillan – a dim ond ers wythnos a hanner maen nhw wrthi.

Yn eu plith mae Mike Houghton o Macmillan Cymru. 

mike-houghton-2

Mike yw ein Rheolydd Codi Arian yng Nghastell-nedd a Phort Talbot, ac mae e wedi ymrwymo i’r her nid yn unig fel her gymdeithasol, ond i arwain drwy esiampl. Mae ei swydd yn ymwneud â chefnogi unigolion, grwpiau a busnesau yn eu hymdrechion i godi arian, ac mae’n teimlo ei bod yn bwysig oddi yntau fod yn rhan o’r ymdrech honno. Mae e eisoes bron â chyrraedd ei darged nawdd o £150, ac mae ganddo 20 diwrnod yn weddill.

Mae Mike wedi bod yn cadw dyddiadur fideo o’i her – gallwch weld y rhifyn cyntaf yma.

Ym mlog fideo’r wythnos hon, mae’n trafod heriau dechrau ar ei daith Go Sober tra oedd e ar ei wyliau yn Ffrainc – gwlad y gwin coch.

Bydd un mewn tri ohonom yn cael canser, ac ar hyn o bryd, mae dros 130,000 o bobl yng Nghymru’n byw gyda a thu hwnt i ganser.

Bydd yr arian a godir gan Go Sober for October yn helpu Macmillan i barhau i ddarparu gwasanaethau yng Nghymru, gan gynnwys ariannu nyrsys, ffisiotherapyddion, cynghorwyr budd-daliadau lles a’n canolfannau gwybodaeth yn rhai o ysbytai Cymru, yn ogystal ag ymgyrchu dros well gofal canser i gleifion.

Gallwch wylio blog fideo Mike ar dudalennau YouTube Macmillan Cymru yma ar ein blog, neu ar ein tudalennau Facebook neu Twitter. 

Am wybodaeth bellach am Go Sober neu i gofrestru, ewch at y wefan. 

Gallwch noddi Mike yma.

Am wybodaeth neu gefnogaeth gan Macmillan, ffoniwch ni am ddim ar 0808 808 00 00 (Llun–Gwener, 9am-8pm) neu fynd i wefan www.macmillan.org.uk.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s