Canser yr ysgyfaint: yr arwyddion

CAROL DAVIES, ABERGAVENNY, 21/03/2016

Mis Tachwedd yw Mis Ymwybyddiaeth Canser yr Ysgyfaint, ac mae Cymorth Canser Macmillan yn annog pobl i fod yn ymwybodol o arwyddion a symptomau’r afiechyd.

Mae canser yr ysgyfaint yn gyffredin mewn dynion a menywod. Ysmygu yw prif achos canser yr ysgyfaint, ond mae pobl nad ydynt yn ysmygu yn ei gael hefyd. Mae tua 6 o bob 10 o bobl sy’n cael eu diagnosio gyda chanser yr ysgyfaint yn y DU yn 70 oed neu’n hŷn.

Dywedodd Carol Ann Davies, nyrs arbenigol Macmillan mewn Canser yr Ysgyfaint yn Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni: “Gallai gwybod pa newidiadau i edrych amdanynt a phryd i weld eich meddyg wneud gwahaniaeth go iawn. Peidiwch â bod ofn os oes gennych symptomau, ond ewch at y meddyg.”

Ewch at eich meddyg os oes gennych unrhyw rai o’r symptomau hyn:

• Peswch sy’n para am fwy na thair wythnos

  • Newid mewn peswch rydych chi wedi ei gael am amser maith.
  • Haint ar y frest sydd ddim yn gwella, neu heintiau ar y frest dro ar ôl tro
  • Bod yn fyr eich gwynt am ddim rheswm.
  • Peswch gwaed.
  • Llais cryg sy’n para am dair wythnos neu fwy.
  • Poen yn eich brest neu eich ysgwydd sydd ddim yn gwella.
  • Teimlo’n fwy blinedig na’r arfer, am gyfnod hir o amser.

Ychwanegodd Carol Ann: “Nid yw’r rhan fwyaf o bobl sydd â’r symptomau hyn gyda chanser yr ysgyfaint; gallant gael eu hachosi gan bethau eraill. Fodd bynnag, os oes gennych symptomau, peidiwch â’u hanwybyddu nhw, ac ewch i weld eich meddyg. Os oes gennych ganser, gorau po gyntaf iddo gael ei ddarganfod.”

Os ydych chi eisiau cymorth neu dim ond eisiau siarad gyda rhywun am ganser yr ysgyfaint, ffoniwch Gymorth Canser Macmillan yn rhad ac am ddim ar
0808 808 00 00, neu ewch i macmillan.org.uk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s