Macmillan Cymru yn ymateb i Gynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru

 

Head of Services Susan Morris speaking

Meddai Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau ar gyfer Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: “Mae Macmillan yn croesawu Cynllun Cyflawni diwygiedig ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru a’i ymrwymiad i ddarparu’r gofal a’r cymorth gorau i rai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yng Nghymru.

“Rydym yn falch mai nod y cynllun yw cael canlyniadau a gwasanaethau sydd gyda’r gorau yn Ewrop a’i fod eisiau mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau sy’n golygu bod pobl o’n cymunedau mwyaf difreintiedig yn fwy tebygol o ddatblygu canser na’r rhai sydd yn ein hardaloedd lleiaf difreintiedig.

“Gall diagnosis canser effeithio ar gynifer o rannau o fywydau person felly rydym yn falch fod y cynllun yn ymrwymo i gynnig gweithiwr allweddol, asesiad anghenion a chynllun gofal i bobl yn ogystal â gwybodaeth ynghylch ble i gael cyngor budd-daliadau lles.

“Hefyd mae’n dda gweld ymrwymiad y cynllun i ailadrodd arolygon o brofiad cleifion canser, sy’n cofnodi barn rhai sydd â chanser am eu gofal ac sy’n gallu cynorthwyo byrddau iechyd i rannu’r arferion gorau a dynodi lle mae angen gwelliannau.

“Mae Macmillan Cymru yn edrych ymlaen at gefnogi uchelgais y cynllun drwy gydweithio â’r byrddau iechyd ac â phartneriaid eraill drwy ein gwasanaethau, gan gynnwys ein rhaglen Fframwaith Macmillan ar gyfer Canser mewn Gofal Sylfaenol, sy’n werth £3.3m.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s