Canser Amser Dewis 2016

RS12695__C2A4174-hprYng Nghymru mae Cymorth Canser Macmillan yn rhoi cymorth ymarferol, emosiynol ac ariannol i bobl a effeithir gan ganser. Gweithiwn gyda phobl a effeithir gan ganser ac ar eu rhan i gynrychioli eu safbwyntiau i Aelodau’r Cynulliad a Llywodraeth Cymru. Ariennir ein gwaith trwy ddigwyddiadau fel Bore Coffi Mwyaf y Byd, a thrwy bobl yn trefnu digwyddiadau codi arian lleol ledled Cymru.

Yn y cyfnod cyn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru fis Mai 2016, byddwn yn cyhoeddi blogiau gan bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser; gweithwyr proffesiynol Macmillan; a rhanddeiliaid eraill.

Erbyn 2030, bydd bron i 250,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda neu thu hwnt i ganser. Mae etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 yn gyfle gwych i Macmillan gefnogi datblygu gwell gofal canser yng Nghymru. Rydym eisiau lleisiau pobl a effeithiwyd gan ganser i fod wrth galon yr etholiad a chanser ar frig yr agenda gwleidyddol.

headline-canser-amser-dewis-2016-to-crop

Wedi etholiad 2016, credwn y bydd yn rhaid i’r llywodraeth nesaf yng Nghymru gyflwyno gofal canser sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy’n gyson yn darparu pob unigolyn sy’n derbyn diagnosis canser gyda chanlyniadau am driniaeth, gofal a phrofiad sy’n cyfateb i’r gorau yn Ewrop. Darllenwch ein Maniffesto – Cancer: Amser Dewis 2016.

Hoffem glywed eich sylwadau. Os hoffech gyfrannu i’n blog, cysylltwch.

Gallwch gael ein newyddion diweddaraf ar ein gwefan www.macmillan.org.uk

facebook

twitter image

Gallwch hefyd ein dilyn ar @MacmillanCymru ar Twitter neu Macmillan Cymru Wales ar Facebook.

Gallwch hefyd ein dilyn ar @MacmillanCymru ar Twitter neu Macmillan Cymru Wales ar Facebook.

Os ydych yn byw gyda neu’n gofalu am rywun gyda chanser ac angen gwybodaeth neu gymorth, ffoniwch 0808 808 00 00 neu ewch i macmillan.org.uk .

Advertisements