Category Archives: Go Sober for October

Cathy Simms: Why I’ll Go Sober for October

Cathy Simms is a cancer survivor and campaigner for Macmillan. Here she explains why she is taking part in Go Sober for October and just why the Macmillan Cancer Support is so important to her.

cathy-sober-hero-2

Tell us about your cancer journey and your relationship with Macmillan Cancer Support in Wales

Macmillan are a very special charity to me. When I was diagnosed with stage three colon cancer in December 2012, Macmillan gave advice and support throughout my cancer journey including emotional support, advice on finances and particularly invaluable advice on cancer discrimination in the workplace and the law.

I was discriminated against by my previous employer because of my cancer. It was a very difficult, distressing, long court case where an international shopfitting company denied discrimination, and their solicitor and barrister insisted that I wasn’t disabled.

From the time I lodged this case I knew that there was a law that protected me against discrimination and always would in the future as I had cancer.

I won my case for discrimination and now have a discrimination judgement against this company…But the icing on the cake was when the judge summed up and addressed the barrister telling him that “he didn’t know the law” and that the law I had advised them all of did protect me and always would as I have had cancer.

Since my cancer and recovery I realise how lucky I am to have survived and have wanted to help raise funds for Macmillan to help others as I had been helped.

You actively campaign for greater understanding of cancer and discrimination in the workplace. But what made you decide to take part in Go Sober for October?

I have a demanding career as a self-employed retail designer and spend the majority of my img_8086time, often including weekends, either sat behind a computer screen or driving around the UK to visit shopfitting sites. As a result I don’t have time to exercise and have poor fitness levels.

Since my major surgery a few years ago I also find exercise difficult, so running, hiking, cycling, even walking great distances [to raise money for Macmillan] never seemed achievable.

I have always been a social drinker, enjoying nights out with friends, fine dining with a good wine and occasional drinking with my husband on the weekend in the evenings. However over the past couple of years this drinking has become more frequent and I have used alcohol regularly as a crutch to support me through the hardest times of my cancer and court case and subsequent money issues.

Although most of this is now behind me, when I have a particularly stressful day I relax in the evening with a large glass of wine, however these glasses became more frequent and I felt I was becoming reliant on alcohol that was affecting my health, particularly with a cancer prognosis, drinking so much was bad for my health and needed addressing.

How have the first two weeks of the challenge been going?

The first week was really difficult. I was so tired that I spent a lot of time sleeping when I could.

I had planned to also eat healthily in an attempt to lose weight but when the frequent cravings started I turned to sweet foods, devouring ice cream, chocolate and cakes, to deal with the cravings, that has worked but has not helping my weight loss goals!

I have had a couple of social occasions where I would normally have a drink; a trip to bingo with my friends when I drove and drank coke, a special Sunday lunch with my son when I enjoyed a delicious three-course lunch at the Celtic Manor and business trips where I have still enjoyed dining, but passed on the wine.

Do you think you will make the whole month or are you likely to buy a Golden Ticket to give yourself a night off?

I feel that a Golden Ticket would be cheating and need the whole month off. My friends and I have been invited to a wedding party next week and I will be the designated driver, where the passengers will all make donations. I have a steely determination that has helped me in my career and fighting my employers and am a very strong person, so once I put my mind to do something I will do it!

What do your friends and family think of the challenge?

My friends and family have all been very supportive as they know what I have been through fighting cancer and my employers and how Macmillan have helped me, so how important this fundraising is to me. They are also aware of how much I drink and that this is a very difficult challenge for me.

Are you feeling healthier for not drinking?

Yes. It took around 10 days to get the alcohol out of my system and am now starting to feel much better, with a clearer head and more energy.

Do you think taking part in Go Sober will permanently change your drinking habits?

Yes, I hope to just be a social drinker and on weekends in moderation, not every night as it had previously been.

For more information on Go Sober, or to sign up, visit the website

You can sponsor Cathy here https://www.gosober.org.uk/users/cathy-simms

For information or support from Macmillan, call us free on 0808 808 00 00 (Monday to Friday, 9am-8pm) or visit www.macmillan.org.uk.

 

Advertisements

Mike Haughton: Mynd yn Sobr ym mis Hydref

Mae Mynd yn Sobr ym Mis Hydref/Go Sober for October yn herio yfwyr cymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis er mwyn codi arian i Gymorth Canser Macmillan.

gs16_bottle-cap_600x600

Dros y DU, mae 67,539 ‘arwr sobr’ wedi codi £1,717,655 i Macmillan yn barod – a dim ond pythefnos sydd ers dechrau’r her.

Un o’r rhain yw Mike Houghton, rheolwr codi arian Macmillan Cymru ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae swydd Mike yn cynnwys cynorthwyo unigolion, grwpiau a busnesau gyda’u hymdrechion i godi arian – ond mae eisiau arwain drwy esiampl a mynd ati i godi arian ei hun. Mae wrth ei fodd ei fod bron â chyrraedd ei darged nawdd, sef £150.

Bydd yr arian a gaiff ei godi drwy Fynd yn Sobr ym mis Hydref yn helpu Macmillan i barhau i ddarparu gwasanaethau yng Nghymru – lle bydd un o bob tri ohonom yn cael canser, ac mae dros 130,000 o bobl yn byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo ar hyn o bryd – gan gynnwys ariannu nyrsys, ffisiotherapyddion, cynghorwyr budd-daliadau lles a’n canolfannau gwybodaeth yn rhai o ysbytai Cymru, yn ogystal ag ymgyrchu dros ofal canser gwell i gleifion. .

Mae Mike wedi bod yn cadw dyddiadur fideo o’i her – ac yn ddiweddar cafodd ei gyfweld ar Bay TV, yr orsaf deledu leol ar gyfer Abertawe, yn sôn am Fynd yn Sobr a’i waith gyda Macmillan. Cewch wylio ei flog diweddaraf isod a dal i fyny gyda’i rai blaenorol yma.

https://macmillancymruwales.wordpress.com/category/go-sober-for-october/

Mae’n dweud, er bod rhai adegau wedi bod yn heriol, ei fod wedi cael ei synnu bod pethau’n mynd cystal.

“Roedd wythnos diwethaf yn un anodd,” meddai, “yn bennaf oherwydd nad oedd fy ngwraig a minnau’n gwneud dim byd mawr. Dim ond gwylio’r teledu a gwneud gwaith tŷ roedden ni, yn hytrach na gwneud unrhyw beth newydd a diddorol. Felly gyda’r nos, ry’ch chi ’mond yn gwylio’r teledu, yn teimlo braidd yn aflonydd ac fel arfer byddwn i’n dweud ‘Efallai caf i ddiod’. Ond dyw hynny ddim yn bosibl.

“Nos Wener ro’n i’n gwylio’r Gweilch, y tîm rwy’n eu cefnogi, yn chwarae yn erbyn Gleision Caerdydd. Fe wyliais y gêm gyda lemonêd yn fy llaw. Roedd hynny’n wahanol, does dim dwywaith.”

Mae’n dweud nad yw’n gweld eisiau alcohol gymaint ag roedd yn disgwyl gwneud ac mae hyd yn oed yn meddwl y bydd yn cael effaith gadarnhaol ar ei arferion yfed.

“Dwi’n credu y bydd hyn yn newid fy ffordd o feddwl,” medd Mike. “Efallai na fydda’ i bob amser eisiau diod ar nos Wener. Dwi wedi torri’r traddodiad hwnnw.”

Mae’n dweud, y penwythnos diwethaf, ei fod wedi codi erbyn 6 y bore er mwyn clirio’r ystafell fwyta i’r adeiladwyr, i baratoi at waith sy’n cael ei wneud ar y tŷ. “Ro’n i wedi gwneud popeth erbyn 10 y bore,” medd Mike. “Roedd gen i lawer o egni. Ro’n i’n teimlo’n dda. Dwi ddim yn cofio teimlo mor glir â hynny ar fore Sul ers tro byd. Ro’n i bob amser yn meddwl fy mod i’n egnïol, hyd yn oed gyda phen mawr, ond mae hyn wedi dangos i mi nad ydw i!

“Mae wedi newid fy ffordd o feddwl,” ychwanega. “Dwi yn gallu ei wneud e. Efallai y bydda’ i’n yfed llai yn y dyfodol a gwybod fy mod i’n gallu cael hwyl ar nos Wener heb gwrw.

Wedi dweud hynny, mae’n cyfrif y diwrnodau cyn ei ben-blwydd ar 31 Hydref. Mae’n gwneud cyfraniad ychwanegol o £15 i brynu Tocyn Aur, sy’n rhoi noson yn rhydd o’r her ddialcohol i’r rhai sy’n Mynd yn Sobr.

“Mae’r bobl hyfryd dwi’n gweithio gyda nhw wedi prynu pryd o fwyd i mi, felly dwi’n mynd allan gyda fy ngwraig, ac mae’r teulu-yng-nghyfraith yn gwarchod,” medd Mike.

“A dwi’n mynd i gael potel o win.”

Gallwch wylio flogiau Mike ar dudalen YouTube Macmillan Cymru, yma ar ein blog, neu ar ein tudalennau Facebook neuTwitter

I gael rhagor o wybodaeth am Fynd yn Sobr, neu i gofrestru, ewch i’r wefan

Gallwch noddi Mike yma.

I gael gwybodaeth neu gymorth gan Macmillan, ffoniwch ni’n rhad ac am ddim ar 0808 808 00 00 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–8pm) neu ewch i macmillan.org.uk.

The first few days of my Go Sober for October challenge, by Mike Houghton, Macmillan Wales Fundraising Manager

Go Sober for October challenges social drinkers to give up alcohol for a month to help raise funds for Macmillan Cancer Support.

Across the UK, 67,484 ‘soberheroes’ have already raised £1,640,940 for Macmillan – and they’re only a week and a half into the challenge.

Among them is Macmillan Wales’s very own Mike Houghton. Continue reading

Diwrnodau cyntaf fy her Go Sober for October, gan Mike Houghton, Rheolydd Codi Arian Macmillan Cymru 

Mae ymgyrch Go Sober for October yn herio pobl sy’n yfed yn gymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis i godi arian ar gyfer Gofal Canser Macmillan.

Hyd yma, ledled y DU, mae 67,484 o bobl eisoes wedi codi £1,640,940 ar gyfer Macmillan – a dim ond ers wythnos a hanner maen nhw wrthi.

Yn eu plith mae Mike Houghton o Macmillan Cymru.  Continue reading

Chwech o ddiodydd blasus ac iachus i’ch helpu drwy her Go Sober for October

Mae ymgyrch Go Sober for October Cymorth Canser Macmillan yn herio pobl sy’n yfed yn gymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis.

Bydd yr arian a godir yn helpu Cymorth Canser Macmillan i barhau i ddarparu gwasanaethau. Yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys ariannu nyrsys, ffisiotherapyddion, cynghorwyr budd-daliadau lles a chanolfannau gwybodaeth yn rhai o ysbytai Cymru, yn ogystal ag ymgyrchu dros well gofal canser i gleifion. Bydd un mewn tri ohonom yn cael canser, ac mae dros 130,000 o bobl yn byw gyda a thu hwnt i ganser yng Nghymru ar hyn o bryd.

Os ydych chi’n ceisio penderfynu beth i’w yfed nawr nad yw alcohol ar gael am y mis nesaf, dyma chwe syniad ardderchog gan rai o fariau gorau Caerdydd.

www.gosober.org.uk

Continue reading

Go Sober for October – 13 ideas for a no-alcohol night out in Wales

Macmillan Cancer Support’s Go Sober for October challenges social drinkers to give up alcohol for a month to help raise funds for Macmillan Cancer Care and support those living with and beyond cancer.

We know it can be tough giving up the booze when so much of your social life revolves around the pub or drinking with friends. So here are 13 ideas for nights out in Wales which are so much fun we promise you won’t even miss the alcohol

Continue reading

Go Sober for October – 13 awgrym am nosweithiau allan heb alcohol yng Nghymru

Mae ymgyrch Go Sober for October Cymorth Canser Macmillan yn herio pobl sy’n yfed yn gymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis.

Rydyn ni’n gwybod y gall fod yn anodd peidio ag yfed os yw’ch bywyd cymdeithasol yn golygu treulio amser yn y dafarn neu yfed gyda ffrindiau. Felly dyma 13 awgrym am nosweithiau allan yng Nghymru sy’n gymaint o hwyl nes rydyn ni’n addo na fyddwch chi’n gweld eisiau alcohol o gwbl. Continue reading

Why I’m going sober for October, by Mike Houghton Macmillan Fundraising Manager

It’s just a week until the start of Go Sober for October, which challenges social drinkers to give up alcohol for a month to help raise funds for Macmillan Cancer Support.

Among the 32,600 people already signed up to take part across the UK is Macmillan Wales’s very own Mike Houghton. Continue reading

Pam dwi’n cymryd rhan yn Go Sober for October, gan Mike Houghton, Rheolydd Codi Arian Macmillan

Dyddiau yn unig sydd i fynd tan ddechrau Go Sober for October, sy’n herio yfwyr cymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis i helpu i godi arian at gyfer Cymorth Canser Macmillan.

Ymhlith y 32,600 o bobl sydd eisoes wedi ymrwymo i gymryd rhan mae Mike Houghton o Macmillan Cymru. Continue reading